Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Magisterské → Témata diplomových prací
iduzel: 25178
idvazba: 31885
šablona: stranka
čas: 18.11.2017 03:54:08
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací pro rok 2016/2017

Organická chemie

Studijní program: Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Alkenová a enynová metateze derivátů perfluorcyklobutenu

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše na téma Metateze cykloalkenů s otevřením cyklu (ROM)
2. Syntéza výchozího perfluorcyklobutenu
3. Modifikace perfluorcyklobutenu vhodnými nukleofilními činidly
4. Alkenová metateze perfluorcyklobutenu a jeho derivátů
5. Enynová metateze perfluorcyklobutenu a jeho derivátů
6. Teoretická studie alkenové metateze perfluorcyklobutenu pomocí DFT metod

Design a syntéza kapalných krystalů pro molekulární elektroniku

Svoboda Jiří, prof. Ing. CSc. ( svo...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma organických fotovoltaických článků.
2. Vypracování strategie syntézy derivátů dithiofenu.
3. Syntéza intermediátů.
4. Syntéza cílových sloučenin.
5. Charakterizace nových látek spektrálními metodami.

Příprava nových chráněných aminokyselin cross-metathesí

Dvořák Dalimil, prof. Ing. CSc. ( dvo...@vscht.cz)
Zásady: Prozkoumejte vlivy podmínek cross-metathese na výtěžek a selektivitu reakce chráněného allyl glycinu s různými terminálními olefiny. Prozkoumejte vliv chránících skupin. Připravte příslušné aminokyseliny.

Příprava polycyklických guanidiniových solí jako prekurzorů funkcionalizovaných triazamakrocyklů

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše související s tématem práce
2. Syntéza bis- a tetrakis(brommethyl) derivátů brombenzenu
3. Studium reakcí brommethyl derivátů brombenzenu s 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dec-5-enem s cílem připravit polycyklické guanidiniové soli
4. Ověření možnosti připojení funkční skupiny na aromatické jádro guanidiniové soli

Syntéza a reaktivita vyšších monosubstituovaných calix[n]arenů

Budka Jan, doc. Ing. Ph.D. ( bud...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma postupná syntéza vyšších calix[n]arenů
2. Syntéza vhodně substituovaných stavebních bloků

3. Syntéza a charakterizace vyšších calix[n]arenů z připravených stavebních bloků

4. Studium možností transformace funkčních skupin na horním okraji připravených makrocyklů

Syntéza calix[4]arenů s přemostěným horním okrajem

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Zásady: 1) Rešerše na téma: "Možnosti přemostění horního okraje meta-substituovaných calixarenů"
2) Syntéza výchozích meta-substituovaných derivátů calix[4]arenu, zafixovaných v konické konformaci.
3) Aplikace Bischler-Napieralského reakce pro přemostění horního okraje.
4) Charakterizace všech nově připravených calixarenových derivátů.
5) Studium komplexačních vlastností nově připravených makrocyklů.
Aktualizováno: 19.2.2017 13:01, Autor: Miroslav Šimek

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi