Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.4.2021 11:19:09
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody určování struktury látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Michal Hušák
RNDr. Pavel Zachař, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V rámci předmětu budou studenti podrobněji seznámeni s hlavními metodami používanými při charakterizaci anorganických, organických i makromolekulárních sloučenin. Dle zaměření mohou studenti volit tři z šesti modulů: NMR, Molekulová spektroskopie, Hmotnostní spektroskopie, Chiroptické metody, Strukturní krystalografie a ESCA.

Sylabus

1. Strukturní krystalografie
2. NMR spektroskopie
3. Molekulová spektroskopie
4. Hmotnostní spektrometrie
5. ESCA
6. Chiroptické metody

Literatura

Z: B. Kratochvíl, L. Jenšovský: Úvod do krystalochemie, SNTL, 1987.
D: Giacovazzo C. : Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford 1992. 0198555784
Z: J. Zýka a kol.: Nové směry v analytické chemii, sv. 3: Ramanova spektroskopie, sv. 4: Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací, SNTL Praha 1988
D: N.B. Colthup, L.H. Daly, S.E. Wiberley: Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy, Academic Press, New York.9780121825546
D: M.W. Urban: Vibrational Spectroscopy of Molecules and Macromolecules on Surfaces, John Wiley & Sons, Inc., 1993. 9780471528159
Z: Fred W. McLafferty, František Tureček: Interpretation of Mass Spectra, University Science Books, Sausalito, California 1993 Fourth Edition.0935702253
D: Spektroskopická společnost JMM: Organická hmotnostní spektrometrie, studijní materiál 4. školy hmotnostní spektrometrie, Praha 1996
Z: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6. 9788073050856
D: Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), 2nd edition, Wiley VCH: Weinheim, Germany, 2009, kap. 8 str. 337-369. 9783527407736
Z: H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, 4. vydání, 2005. 97835273227829
D: H. Günther: NMR Spectrsocopy John Wileay and Sons, 2.vydání, 2001. 047195201X
D: Barr, Tery L.: Modern ESCA, The Principles and Practise of X-Ray Photoelectron Spectroscopy,CRC Press, 1994. 0849386535

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi