Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.4.2021 10:54:47
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Farmakologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.

Sylabus

1.Základní definice a terminologie, buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu, farmakodynamika
2.Farmakokinetika (absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva)
3.Nežádoucí účinky léčiv, vývoj a registrace nových léčiv
4.Látky ovlivňující periferní nervový systém
5.Látky ovlivňující centrální nervový systém
6.Látky ovlivňující renální a kardiovaskulární systém
7.Látky ovlivňující vnímání bolesti
8.Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující jejich účinek
9.Oxid dusnatý a látky užívané při erektilních dysfunkcí
10.Léčiva chorob trávícího a močového ústrojí
11.Léčiva chorob dýchacího systému
12.Léčiva ovlivňující funkci žláz s vnitřní sekrecí
13.Chemoterapie mikrobiálních, virových, parazitárních a nádorových onemocnění
14.Imunofarmakologie, genová terapie

Literatura

Z: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, ISBN: 978-80-7262-373-0.
D: Lüllmann H., Mohr K., Wehling M.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing Praha 2004, ISBN: 80-247-0836-1.
D: Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 9. Edition, Medical Publishing Division New York 2004, ISBN: 00-714-1092-9.

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi