Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.4.2021 11:27:06
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Polymery pro farmacii

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

Anotace

Náplní předmětu je studium struktury a fyzikálních vlastností makromolekulárních látek. Pozornost je zaměřena na využití přírodních, modifikovaných přírodních a syntetických polymerních materiálů v rozmanitých farmaceutických aplikacích.

Sylabus

1.Úvod, základní pojmy v oboru makromolekulární chemie, nomenklatura polymerů.
2.Struktura polymerů – konstituce, konfigurace a konformace makromolekul.
3.Molární hmotnost polymerů a její distribuce, základní metody stanovení průměrných molárních hmotností
polymerů.
4.Nadmolekulární struktura polymerů, termické vlastnosti polymerů.
5.Rozpustnost polymerů, polymerní gely, hydrogely.
6.Reologické chování polymerních systémů.
7.Hodnocení mechanických vlastností plastomerů a elastomerů.
8.Polymerní materiály ve farmaceutických aplikacích.
9.Farmaceutické obaly, typy obalových materiálů a jejich aplikační možnosti.
10.Biologicky rozložitelné polymery - přírodní, modifikované přírodní a syntetické.
11.Polymery jako farmaceutické pomocné látky.
12.Využití polymerů pro řízené uvolňování léčiv.
13.Polymerní materiály pro cílený transport a uvolňování léčiv.
14.Trendy vývoje využití polymerních materiálů ve farmacii.

Literatura

Z: Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley � VCH Verlag 2005; ISBN 978-3-527-31154-5
Z: Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2007; ISBN 80-7080-554-4


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi