Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.4.2021 10:38:01
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody analýzy léčiv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace

V rámci předmětu jsou popsány metody analýzy léčiv, a to především aplikace separačních metod. Pozornost je ale věnována i dalším technikám jako rentgenostrukturní analýze, infračervené spektroskopii, Ramanově spektroskopii, NMR apod..

Sylabus

1. Úvod do separačních metod.
2. Kapilární elektroforéza a elektrochromatografie.
3. Plynová chromatografie (GC). Principy, techniky nástřiku, kolony, detektory.
4. Kapalinová chromatografie(LC). Principy, separační mody, instrumentace, sorbenty a kolony, detektory.
5. Superkritická fluidní chromatografie.
6. "Simulated Moving Bed" technika.
7. Extrakce na pevnou fázi (SPE).
8. Hmotnostní spektrometrie (MS). Techniky ionizace, analyzátory, detektory, GC-MS a LC-MS.
9. Metody analýzy léčiv v pevné fázi.
10. Polymorfie API a analytické metody k detekci.
11. Disoluce a adsorpce léčiv.
12. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 1.
13. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 2.
14. Registrace nových léčiv.

Literatura

Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.
Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.
Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.
Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi