Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Cibulka → Publikace → Diplomové práce
iduzel: 15417
idvazba: 18865
šablona: stranka
čas: 19.4.2021 14:04:06
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce

Copko J.:  Syntéza analogů prenylflavinu a jejich využití ve fotokatalýze (2020).

Janků K.: Močoviny na bázi binaftalenu pro enantioselektivní interakce (2018).

Neveselý T.: Deriváty flavinů pro fotokatalytické redukce (2018).

Pokluda A.: Nové reagenty pro Mitsunobuovu reakci (2018).

Špačková J.: Elektronově deficitní flaviniové soli pro fotokatalytické oxidace (2018).

Valenta L.: Nové systémy pro fotokatalytickou Mitsunobuovu reakci (2018).

Hájek P.: Ligandy na bázi binaftalenu pro enantioselektivní komplexaci chirálních sloučenin (2016).

Jirásek M.: Organokatalytické [2+2] fotocykloadice dienů obsahujících atom dusíku (2016).

Straková K.: Transformace aktivovaných alkenů na nenasycené sulfony nebo cyklobutany s využitím fotokatalýzy a viditelného světla (2016).

Jakubec M.: Příprava chirálních flavinů s helicenovou jednotkou (2015).

Just D.: Cyklické ligandy na bázi binaftalenových močovin pro enantioselektivní komplexaci (2015).

Zelenka J.: Syntéza flavinových katalyzátorů na bázi disubstituovaného β-cyklodextrinu (2015).

Zvoníček V.: Syntéza a studium pyridaziniových a triaziniových solí jako katalyzátorů oxidací (2015).

Hartman T.: Kvarterní heteroareniové soli jako katalyzátory oxidací v dvoufázovém prostředí (2014).

Kollár O.: Příprava enantiomerně čistých 1,1‘-binaftalenů nesoucích v polohách 2- a 2‘- alespoň jednu karboxylovou skupinu (2014).

Kos M.: 3-[2-(Dialkylamino)ethoxy]-4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniové soli jako nové reaktivátory acetylcholinesterasy (2014).

März M.: Ligandy na bázi binaftalenu pro enantioselektivní komplexace sulfoxidů (2014).

Tomanová P.: Syntéza a studium katalyzátorů na bázi alloxazin-cyklodextrinových konjugátů připravených [3+2] cykloadicí (2014).

Boháčová S.: Kvarterní pyridiniové soli jako katalyzátory oxidací peroxidem vodíku (2013).

Kala M.: 3-[ω-(Dialkylamino)alkyl]pyridin-4-aldoximy jako prekurzory reaktivátorů acetylcholinesterasy (2013).

Maňásková K.: Nové reaktivátory acetylcholinesterasy odvozené od pralidoximu (2013).

Mikšátko J.: Příprava a rentgenostrukturní analýza heterocyklických amidinů (2012).

Daďová J.: Syntéza derivátů flavinu a jejich využití při fotooxidacích (2011).

Konečková E.: Katalyzátory na bázi thiomočoviny pro sulfoxidační reakce (2011).

Herzig V.: Syntéza konjugátů isoalloxazinu a cyklodextrinu a jejich využití jako katalyzátorů enantioselektivních oxidací sulfidů (2011).

Šturala J.: Syntéza Trögerových bazí s flavinovou podjednotkou (2011).

Cigl M.: Nové kapalné krystaly s laterální substitucí jádra (2010).

Eigner V.: Isothiouroniové soli jako stavební bloky pro krystalové struktury (2010).

Kovaříček P.: Amidiny pro koordinační a supramolekulární chemii (2010).

Ménová P.: Studium vlastností flaviniových solí a jejich C4a-aduktů (2010).

Mojr V.: Katalyzátory oxidačních reakcí na bázi konjugátů flavinu a cyklodextrinu (2010).

Kafka F.: Pyraziniové a dihydropyraziniové soli jako modely derivátů flavinu (2008).

Sládková M.: Isothiouroniové soli jako ligandy pro interakci s anionty (2008).

Šámal M.: Syntéza nových kapalných krystalů na bázi ortho-substituovaných 4-alkoxyfenyl-4-alkoxybenzoátů (2008).

Baxová L.: Syntéza a studium amfifilních flaviniových solí jako katalyzátory oxidace sulfidů v micelárních roztocích (2007).

Jurok R.: Syntéza nových kapalných krystalů s bifenylovým jádrem s laterální substitucí (2007).

Křováček M.: Vliv lipofilních supernukleofilů na průběh hydrolýzy modelů toxických organofosfátů a fosfonátů v micelách kationických tenzidů (2004).

Kivala M.: Studium hydrolýzy difenyl-(4-nitrofenyl)-fosfátu účinkem kvarterních pyridiniových ketoximů v různých typech micelárních roztoků a v mikroemulzích o/v (2003).

Kozáková M.: Syntéza a hydrolytická účinnost amfifilních kvarterních heteroareniových ketoximů (2003).

Rödling R.: 31P NMR studium hydrolýzy difenyl-(4-nitrofenyl)fosfátu v micelách kvartérních pyridiniových oximů (2002).

Hanáčková E.: Nové amfifilní pyridinové ligandy pro transport iontů přes kapalnou membránu (2001).

Kuča K.: Syntéza a studium účinnosti micelárních hydrolytických katalyzátorů na bázi kvartérních isochinoliniových ketoximů (2001).

Páv O.: Kvarterní chinoliniové oximy - potenciální micelární hydrolytické katalyzátory (2001).

Šmidrkal J.: Transport iontů přes kapalné membrány pomocí lipofilních N,N-dialkyl-N[2-hydroxyimino-2-(pyridin-2-yl)ethyl]-dialkylamoniových solí (2000).

Martinů T.: Syntéza azinylmethylketoximů a NMR studium jejich komplexů s ionty přechodných kovů (1998).

Kotoučová H.: Kvartérní pyridiniové ketoximy jako micelární hydrolytické katalyzátory (1997).

Petrlíková Š.: Syntéza pyridaziniových karbaldoximů - potenciálních reaktivátorů fosfonylované acetylcholinesterasy (1997).

Cibulka R.: Amfifilní komplexy odvozené od pyridinu (1996).

Voštová S.: Syntéza a vlastnosti ligandů na bázi alkyl-3-pyridazinylketoximů (1995).

Aktualizováno: 2.3.2021 16:46, Autor: Martina Kovandová


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi