Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Magisterské
iduzel: 6598
idvazba: 7424
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 18:41:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/detail/22310/AN104/22310/N104/22310/N104A/22310/N104B/22310/N104C/22310/N103/22310/N103A/22310/N103B?weburl=/studium/magisterské
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6598
idvazba: 7424
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uoch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske'
iduzel: 6598
path: 8548/6214/6522/6524/6590/6598
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Chemie

Chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Program je určen pro ty z vás, kdo mají zájem o studium základních chemických disciplín. Cílem je prohloubení znalostí chemie získaných během předcházejícího bakalářského studia a následně další rozvíjení expertních poznatků ve zvolené specializaci. Ty jsou k dispozici tři – Anorganická chemie, Makromolekulární chemie a Organická chemie.

Uplatnění

 • Základní i aplikovaný výzkum
 • Analytické laboratoře
 • Pedagogická činnost
 • Technolog výroby
 • Manažer – firmy i státní správa
 • Syntéza a výzkum léčiv
 • Medicinální chemie
 • Doktorské studium

Specializace - Anorganická chemie

Cílem studia je pochopení vztahů mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi anorganických látek. K tomu je zapotřebí zvládnout jednak syntetické a separační postupy aplikované v moderní anorganické chemii (např. depozice tenkých vrstev, syntéza vhodných prekurzorů pro nanostrukturování materiálů, pěstování monokrystalů), jednak širokou škálu analytických technik pro jejich charakterizaci. Studijní předměty jsou vybrány tak, aby podávaly ucelený přehled o tradičních i nových odvětvích anorganické chemie, ve škále od pevných látek a nanomateriálů se speciálními vlastnostmi (elektricko-magnetickými, optickými či katalytickými) až po biogenní koordinační sloučeniny přechodných kovů. Nedílnou součástí specializace jsou i kurzy zajišťující teoretickou průpravu jako např. teoretické principy anorganické chemie, …
→ více

Specializace - Makromolekulární chemie

Polymery (makromolekulární látky) jsou nedílnou součástí živých organizmů, technicky významných materiálů (např. plastů a kaučuků), léčiv i biomateriálů. Ve studiu specializace se zaměříte na reakce, kterými z malých molekul, monomerů, vznikají makromolekuly, které tvoří polymery. Seznámíte se s mechanizmy těchto polyreakcí, a technologiemi jejich provedení v praxi včetně potřebných katalyzátorů a vstupních surovin. Důraz je kladen na porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Proto se zaměříte také na metody, kterými se tyto vlastnosti stanovují. Dozvíte se o způsobech zpracování polymerů do formy finálních výrobků, aplikacích polymerů a problematice jejich recyklace a udržitelné produkce. Nedílnou součástí …
→ více

Specializace - Organická chemie

Organická chemie je základní vědní disciplína. Naučíte se a pochopíte všechny její zákonitosti, zvláštnosti a úskalí, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou. Na ústavu organické chemie pak budete součástí mezinárodních výzkumných týmů a zapojíte se do řešení konkrétních projektů. Těžiště výuky spočívá ve zvládnutí organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stereoselektivní syntézy, organické syntézy s využitím přechodných kovů a fyzikální organické chemie. Své schopnosti ale můžete obohatit i o teoretické disciplíny, jako je kvantová organická chemie, výpočty a vizualizace organických molekul, určování struktury organických látek a studium supramolekulární chemie. Absolventi nemají problém …
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130009
VŠCHT kód N104
Chemistry (Organic Chemistry)

Chemistry (Organic Chemistry)

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

The programme is designed for students who are interested in studying basic chemical disciplines. The study of the specialization Organic Chemistry provides students with a comprehensive education in the field with an emphasis on mastering the methods of synthesis of organic compounds; understanding the mechanisms of organic reactions; and with an overlap into physical, analytical and organometallic chemistry and catalysis. An important part of the programme is experimental work in the laboratory, through which students acquire practical skills and the ability to pursue independent scientific work. This programme is also intended for students studying in the Double Degree programmes according to individual bilateral agreements between the UCT Prague and a university abroad, where students usually complete one year at their home universities and one year at universities abroad.

Uplatnění

Graduates are well prepared for qualified positions in research institutions, analytical laboratories and in the chemical industry. They can also teach chemistry in schools or work in government or for commercial companies. Of course, an added value of this English programme is the fact that graduates are well prepared to go abroad and find employment in highly competitive and dynamic European and worldwide market environments. It goes without saying that graduates of this English programme are also optimally prepared for Ph.D. studies and subsequent academic careers in Chemistry and related fields anywhere in Europe or the rest of the English-speaking world.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130026
VŠCHT kód AN104
Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Program je sestaven dle potřeb a specifik farmaceutických výrob a vývoje originálních a generických léčiv. Navazuje na bakalářský program stejného názvu. Dělí se na dvě specializace – Syntézu léčiv, která klade důraz na syntetickou organickou chemii, a Výrobu léčiv, jež vás provede po cestě od nalezení substance s léčivými účinky ke skutečně vyráběnému léku.

Uplatnění

 • Výzkum a vývoj léčiv
 • Technolog farmaceutických výrob
 • Manažer výroby léčiv a doplňků stravy
 • Výroba speciálních chemikálií
 • Materiály pro lékařské aplikace
 • Kontrolní instituce
 • Doktorské studium

Specializace - Syntéza léčiv

Základem specializace je vzdělání v oblasti syntetické organické chemie nezbytné pro práci ve výzkumu a vývoji syntéz účinných látek. Pilíře tvoří organická syntéza, retrosyntéza a stereoselektivní syntézy. Profilující předměty (farmakologie, farmakochemie, lékové formy, metody analýzy léčiv a návrh léčiv) doplňují znalosti studentů v oblastech specifických pro farmaceutické výroby. Pestrá škála volitelných předmětů (např. bioorganická chemie, biologicky aktivní přírodní látky, bioléčiva, biomateriály, polymery pro farmacii, farmaceutická mikrobiologie a farmakoekonomika léčiv) doplňuje a rozšiřuje vzdělání v hraničních a souvisejících oborech.
→ více

Specializace - Výroba léčiv

Od nalezené substance s léčivými účinky ke skutečně vyráběnému léku je dlouhá cesta. Při studiu této specializace proto na znalosti o mechanismech účinku léků a zákonitostech jejich transportu v organismu navážete studiem lékových forem, které umožňují lék podávat pacientovi a dosáhnout při jeho podání požadovaného účinku. Seznámíte se s materiály, způsoby a zařízeními pro vývoj a efektivní výrobu léčiv, a také s chemickými, fyzikálními a inženýrskými principy jejich fungování. Kromě toho získáte informace o právních a ekonomických aspektech uvádění léčiv na trh.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130010
VŠCHT kód N103
Aktualizováno: 5.3.2018 17:58, Autor: Ondřej Kundrát

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi