Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Cibulka → Lidé → Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
iduzel: 16028
idvazba: 19756
šablona: stranka
čas: 31.1.2023 23:30:57
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 16028
idvazba: 19756
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uoch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 16028
path: 8548/6214/6522/6524/6591/7828/7831/16028
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

ořez 215*215px

Odborný životopis – prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

ORCID ID: 0000-0002-8584-7715; ResearcherID: H-1298-2016

Vzdělání

1996                Ing., obor Technologie organických výrob, zaměření Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)

2002                Ph.D.: obor Organická chemie, VŠCHT Praha

2009                Doc.: habilitace v oboru Organická chemie, VŠCHT Praha

2017                Prof.: jmenování profesorem v oboru Organická chemie, VŠCHT Praha

 

Průběh praxe

2003                Zahraniční stáž u prof. Burkharda Königa na Ústavu organické chemie Univerzity v Regensburgu (12 měsíců)

2004 – 2009    Odborný asistent na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha

2009 – 2017    docent na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha

2017 až nyní   profesor na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha

 

Působení ve vedoucích funkcích

2006 – 2016    Tajemník Ústavu organické chemie, VŠCHT Praha

2017 – nyní     Vedoucí Ústavu organické chemie, VŠCHT Praha

2012 – 2016    Místopředseda Akademického senátu VŠCHT Praha

2017– nyní      Předseda Akademického senátu VŠCHT Praha

 

Významná ocenění

2004                Cena firmy Sigma Aldrich

2005                Cena Alfreda Badera za organickou chemii

2010                Cena Karla Preise za nejlepší publikaci v časopisu Chemické listy

 

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech Organická chemie I a II, Retrosyntéza, Organická syntéza; vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací; příprava akreditací; garantování studijních programů; členství v oborových radách na Univerzitě Pardubice, Masarykově Univerzitě, Karlově Univerzitě, VŠCHT Praha

 

Výzkumná činnost

Organokatalýza, fotokatalýza, chemie heterocyklických sloučenin, flaviny a flavoenzymy

Řešitel či spoluřešitel domácích i mezinárodních projektů financovaných GAČR, DFG (Německo), MŠMT, VŠCHT Praha

 

Publikační činnost

62 původních článků v impaktovaném časopisu s recenzním řízením, 4 přehledné články, 3 patenty, 2 kapitoly v knize, 4 patenty, 140 prezentací na konferencích, 24 plenárních či zvaných přednášek; h-index = 20; počet citací 758 (bez autocitací)

Expertní a posuzovatelská činnost

Recenzent pro časopisy Nature, Nature Comm., Angew. Chem. Int. Ed., Org. Biomol. Chem., Chem. Comm., Chem. Eur. J., J. Phys. Chem., ChemCatChem, ACS Catalysis, J. Org. Chem., Adv. Synth. Catal. atd. Oponent disertačních a habilitačních prací. Člen habilitačních komisí a komisí pro jmenování profesorem.

 

Členství v organizacích

Česká společnost chemická, Royal Society of Chemistry

 

Vybrané publikace od roku 2015

Mojr V., Svobodová E., Straková K., Neveselý T., Chudoba J., Dvořáková H., Cibulka R.: Tailoring Flavins for Visible Light Photocatalysis: Organocatalytic [2+2] Cycloadditions Mediated by a Flavin Derivative and Visible Light, Chem. Comm. 2015, 51, 12036 – 12039.

Neveselý T., Svobodová E., Chudoba J., Sikorski M., Cibulka R.: Efficient metal-free aerobic photooxidation of sulfides to sulfoxides mediated by a vitamin B2 derivative and visible light, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1654–1663.

Hartman T., Cibulka R.: Photocatalytic Systems with Flavinium Salts: From Photolyase Models to Synthetic Tool for Cyclobutane Ring Opening, Org. Lett. 2016, 18, 3710-3713.

März M., Kohout M., Neveselý T., Chudoba J., Prukala D., Niziński S., Sikorski M., Burdziński G., Cibulka R.: Azodicarboxylate-free esterification with triphenylphosphine mediated by flavin and visible light: method development and stereoselectivity control Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 6809-6817.

Zelenka J., Svobodová E., Tarábek J., Hoskovcová I., Boguschová V., Bailly S., Sikorski M., Roithová J., Cibulka R.: Combining flavin photocatalysis and organocatalysis: metal-free aerobic oxidation of unactivated benzylic substrates Org. Lett. 2019, 21, 114-119.

Zelenka J., Cibulka R., Roithová J.: Flavinium catalyzed photooxidation: Detection and characterization of elusive peroxyflavinium intermediates Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 15412 –15420.

 

 V Praze 20. 1. 2020                                                               prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

 

Aktualizováno: 8.7.2020 17:27, Autor: Martina Kovandová

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi