Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Hodačová → Výzkum
iduzel: 15622
idvazba: 19143
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 17:15:21
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Výzkum

Chirální hybridní organicko-anorganické materiály

Naše laboratoř se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů schopných katalyzovat enantioselektivní reakce. Syntéza enantiomerně čistých sloučenin patří k aktuálním tématům moderní organické chemie. V posledních desetiletích byla vyvinuta řada velmi účinných homogenních katalyzátorů, které umožňují syntézu požadovaného enantiomeru sloučeniny. Homogenní katalyzátory se však obtížně odstraňují z reakčních směsí. Je proto snahou vyvinout účinné heterogenní katalyzátory, které je možné z reakčních směsí odstranit snadno filtrací. Heterogenní katalyzátory je navíc možné recyklovat anebo použít v kontinuálních procesech, což je ekonomicky a ekologicky výhodné.

Hybridní organicko-anorganické materiály v sobě kombinují vlastnosti jak anorganické, tak i organické části materiálu. V naší práci jsme se zaměřili na přípravu chirálních organokřemičitých materiálů, tzv. přemostěných silseskvioxanů, ve kterých je chirální organická molekula periodicky zabudována do křemičité polymerní sítě pomocí kovalentních Si-C vazeb. Anorganická složka materiálu je zodpovědná za mechanické vlastnosti materiálu (pevnost, porozita, měrný povrch), organická složka vnáší do materiálu vlastnost důležitou pro plánovanou aplikaci materiálu, tedy chiralitu.

V rámci projektu se věnujeme se syntézám vhodných enantiomerně čistých organických sloučenin, které jsou transformovány na organické bis(trialkoxysilany). Ty jsou následně využity pro přípravu hybridních organicko-anorganických materiálů silseskvioxanového typu pomocí sol-gel procesu. Je studován vliv struktury chirálního organického fragmentu a podmínek sol-gel procesu na strukturu a morfologii získaného pevného materiálu. K charakterizaci materiálů je využívána řada analytických metod (SEM, TEM, 29Si a 13C NMR v pevné fázi, IČ, adsorpce N2, atd.). Katalytické vlastnosti připravených materiálů jsou testovány na řadě vybraných enantioselektivních reakcí.

 

Spolupráce:

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

RNDr. Jiří Brus, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Dr. Michel Wong Chi Man, ESCNM Montpellier, Francie

Aktualizováno: 10.6.2020 16:05, Autor: Ondřej Kundrát

Kontakt:

Laboratoř A270

vedoucí: doc. Jana Hodačová

Ústav organické chemie
Fakulta chemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

+420-220 444 173

×


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi