Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Doktorské
iduzel: 6599
idvazba: 7425
šablona: stranka
čas: 7.7.2020 21:05:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Absolventem doktorského studia je doktor (Ph.D). Těžištěm studia je literární rešerše a experimentální výzkumná práce. Absolventi řeší samostatně problémy základního výzkumu v ústavech AV, na vysokých školách působí navíc i jako pedagogové; většina z nich absolvuje dlouhodobé studijní pobyty na zahraničních univerzitách.


Finanční ohodnocení 

Pro postgraduální studenty pracující v jedné z našich vědeckých skupin jsou Výnosy rektora stanoveny výše stipendií, a to základní doktorské stipendium 7 700 Kč měsíčně (tj. 92 400 Kč ročně) a stipendium za pedagogické aktivity 3 500 Kč měsíčně (tj. 42 000 Kč ročně).

Další stipendia lze získat v rámci Interní grantové agentury, a to v oborových a badatelských projektech - v závislosti na počtu bodů za vědeckou činnost, publikace, účast na konferencích, pedagogické aktivity apod. lze získat stipendium až 130 000 Kč ročně. 
(Poznámka: Výše uvedené výše a limity stipendií platí pro r. 2018)

Dále je možné se v rámci Ph.D. studia formou (částečného) úvazku zapojit do řešení grantových projektů (přehled běžících projektů na FCHT), pro informaci o finančním ohodnocení je nutné kontaktovat daného řešitele/školitele.

Přehledné informace o stipendiích v rámci Ph.D. studia lze nalézt na intranetu školy


Naše nejnovější projekty podpořené Grantovou agenturou ČR 

Počátek řešení od 1. 1. 2019:

  • prof. Cibulka (standardní grant, hlavní řešitel): Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pro deriváty flavinů
  • doc. Kohout (standardní grant, spoluřešitel): Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury
  • prof. Lhoták (standardní grant, hlavní řešitel): Calixarenové deriváty se smíšenými můstky

Počátek řešení od 1. 1. 2018:

  • prof. Cibulka (standardní grant, hlavní řešitel): Oxidativní fotokatalytické systémy s flaviniovými solemi pro přímé C-H funkcionalizace
  • doc. Hodačová (standardní grant, hlavní řešitel): Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí
  • dr. Krupička (juniorský grant, hlavní řešitel): Mechanochemické indikátory
  • prof. Lhoták (bilaterální spolupráce s Tchajwanem, hlavní řešitel): Syntéza a využití chromogenních a fluorogenních chirálních calixarenů a příbuzných látek
  • prof. Svoboda (standardní grant, spoluřešitel): Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání
  • doc. Tobrman (standardní grant, hlavní řešitel): Syntéza a charakterizace polovodivých supramolekul nového typu a jejich použití pro přípravu organických tranzistorů (OFET)


Více informací o doktorském studiu lze najít na stránkách školy.


 

Léčiva a biomateriály

Léčiva a biomateriály

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Jde o obor, na kterém participují 3 fakulty VŠCHT: FCHT, FCHI a FPBT. Na FCHT obor Léčiva a biomateriály směřuje zejména do následujících oblastí: - medicinální chemie, - analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí, - výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace, - farmaceutické procesní inženýrství, - aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl. Absolvent studijního programu Syntéza a výroba léčiv, oboru Léčiva a biomateriály, získá podle zaměření doktorské práce hluboké teoretické znalosti v oborech stěžejních pro výzkum, vývoj a výrobu léčiv a materiálů pro biomedicínské aplikace.

→ více
Organická chemie

Organická chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti organické chemie a příbuzných chemických a biochemických oborů a matematického modelování. Studium oboru zajišťuje získání pokročilých teoretických znalostí z oblasti organické, instrumentální a fyzikální chemie aplikované na organické přírodní látky. Dále rozvíjí teoretickou výpočetní chemii pro studium interakcí biomolekul a stereochemie syntetických i přírodních bioaktivních látek. Nedílnou součástí studia je samostatná tvůrčí práce a odborné vedení studentů magisterského a bakalářského studijního programu.

→ více
Aktualizováno: 15.2.2019 09:46, Autor: Ondřej Kundrát

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi