Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Doktorské → Témata dizertačních prací
iduzel: 25318
idvazba: 32109
šablona: stranka
čas: 7.7.2020 21:05:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Studijní program:

C-H aktivace pro přípravu funkcionalizovaných pyrenů

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na využití C-H aktivačních reakcí pro přípravu pyrenů substituovaných v poloze 2. Dialkyl-fosfáty a fosfordiamidáty budou využity jako řídící skupiny pro studované reakce.

Cross-coupling reakce fosfolů

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Cílem práce je příprava fosfolových derivátů s π-konjugovanými substituenty. Při přípravě cílových sloučenin bude kladen důraz na využití stabilních a snadno dostupných sloučenin fosfolu, u kterých budou využity přechodnými kovy katalyzované cross-coupling reakce.

Design a syntéza funkcionalizovaných kapalných krystalů pro molekulární elektroniku

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Svoboda Jiří, prof. Ing. CSc. ( svo...@vscht.cz)
Jednu z předních pozic ve výzkumu organických, anorganických a hybridních organicko-anorganických "chytrých" materiálů zaujímají kapalně-krystalické polymery. Tyto materiály nabízí zajímavou kombinaci fyzikálně-mechanických vlastností vysokomolekulárních látek (filmotvornost, zvláknitelnost, tvorbu tenkých vrstev) a unikátních optických vlastností nízkomolekulárních kapalných krystalů. Schopnost samoskladby molekul kapalných krystalů do nejrůznějších uspořádaných nadmolekulárních struktur, jejichž uspořádání může být efektivně řízeno nejrůznějšími vnějšími podněty, nabízí značný potenciál pro vývoj inovativních foto-, termo- a elektrocitlivých materiálů, jejichž lokální struktura a optické vlastnosti mohou být selektivně měněny.
Cílem této disertační práce je proto design a syntéza fotocitlivých reaktivních mesogenů. Hlavní důraz bude kladen na nové funkční reaktivní mesogeny různých struktur, které ponesou jednak fotosensitivní skupiny (převážně azoskupinu a další) spolu s reaktivními skupinami umožňujícími jejich spojení se siloxanovými či (meth)akrylátovými polymerními strukturami. Navíc budou navrženy a připraveny další typy mesogenů (např. na bázi benzothiofenu) vhodné pro elektropolymerační reakce. Získané polymery by mohly sloužit jako organické polovodiče.

Chemie oxidovaných thiacalixarenů

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Design a syntéza nových makrocyklických systémů na bázi oxidovaných thiacalixarenů, studium jejich chemického chování, základních chemických transformací a konformačních preferencí, využití kvazi-thiacalixarenového skeletu pro design nových receptorů schopných komplexovat ionty popř. neutrální molekuly.

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Inovativní syntéza a vývoj procesů vybraných aktivních farmaceutických substancí

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Zezula Josef, Ing. Ph.D. ( Jos...@zentiva.cz)
Farmaceutické společnosti neustále hledají inovativní, nákladově efektivní syntetické cesty pro přípravu API. Vývoj API obecně vyžaduje multidisciplinární přístup kombinující nejmodernější znalosti organické chemie, objasnění a přípravu struktury nečistot, screeningové aktivity v pevné formě a vývoj procesů. Práce bude zaměřená na vývoj nových syntetických metod a bude provedena ve spolupráci s farmaceutickou firmou Zentiva.

Studijní program:

Kovalentní katalýza s flaviny

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Flaviny jsou přírodní sloučeniny, které působí jako kofaktory v redoxních enzymech. Mechanismy transformací zabezpečovaných flavoenzymy jsou známy již několik desetiletí. Nicméně nedávno byly popsány nové principy aktivace substrátu, které jsou převážně založeny na kovalentním navázání substrátu k flavinové skupině. Inspirováni těmito nově objevenými enzymatickými procesy budou navrženy nové umělé flavinové katalytické systémy pro použití v organické syntéze.

Kovalentní katalýza s flaviny

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Flaviny jsou přírodní sloučeniny, které působí jako kofaktory v redoxních enzymech. Mechanismy transformací zabezpečovaných flavoenzymy jsou známy již několik desetiletí. Nicméně nedávno byly popsány nové principy aktivace substrátu, které jsou převážně založeny na kovalentním navázání substrátu k flavinové skupině. Inspirováni těmito nově objevenými enzymatickými procesy budou navrženy nové umělé flavinové katalytické systémy pro použití v organické syntéze.

Mechanochemické indikátory pro optickou spektroskopii

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Mechanochemické indikátory jsou molekuly, jež mění spektrosopické vlastnosti v závislosti na aplikované mechanické síle. Cílem práce je syntéza a studium těchto indikátorů. Vhodné molekuly využívající známé chromofory a fluorofory budou navrženy a studovány pomocí kvantově-chemických metod. Vybrané molekuly budou syntetizovány a studovány pomocí spektroskopických metod jak za přítomnosti mechanické síly, tak bez ní. Výsledkem by měly být molekuly umožňující měření mechanické síly a teoretický model jejího působení.

Mechanochemické indikátory pro optickou spektroskopii

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Mechanochemické indikátory jsou molekuly, jež mění spektrosopické vlastnosti v závislosti na aplikované mechanické síle. Cílem práce je syntéza a studium těchto indikátorů. Vhodné molekuly využívající známé chromofory a fluorofory budou navrženy a studovány pomocí kvantově-chemických metod. Vybrané molekuly budou syntetizovány a studovány pomocí spektroskopických metod jak za přítomnosti mechanické síly, tak bez ní. Výsledkem by měly být molekuly umožňující měření mechanické síly a teoretický model jejího působení.

Organické sloučeniny fosforu pro přípravu π-konjugovaných molekul

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Zásady: Disertační práce bude zaměřena na využítí dihalogenenol- a enol-fosfátů pro přípravu konjugovaných a cross-konjugovaných polyenů. V rámci disertační práce bude studován průběh Heckovy a Suzukiho reakce s ohledem na jejich stereo- a regioselektivitu.

Organokřemičité materiály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Projekt se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů enantioselektivních reakcí na bázi hybridních organicko-anorganických materiálů. Budou syntetizovány vhodné enantiomerně čisté organické sloučeniny, které budou transformovány na tzv. přemostěné bis(trialkoxysilany). Přemostěné bis(trialkoxysilany) budou podrobeny sol-gel procesu za různých experimentálních podmínek. Získané pevné organokřemičité materiály budou plně charakterizovány a bude studována jejich schopnost katalyzovat vybrané enantioselektivní reakce. Na základě získaných výsledků bude optimalizována jak struktura enantiomerně čistého organického fragmentu, tak podmínky sol-gel procesu. Projekt bude řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Organokřemičité materiály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Projekt se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů enantioselektivních reakcí na bázi hybridních organicko-anorganických materiálů. Budou syntetizovány vhodné enantiomerně čisté organické sloučeniny, které budou transformovány na tzv. přemostěné bis(trialkoxysilany). Přemostěné bis(trialkoxysilany) budou podrobeny sol-gel procesu za různých experimentálních podmínek. Získané pevné organokřemičité materiály budou plně charakterizovány a bude studována jejich schopnost katalyzovat vybrané enantioselektivní reakce. Na základě získaných výsledků bude optimalizována jak struktura enantiomerně čistého organického fragmentu, tak podmínky sol-gel procesu. Projekt bude řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Principy organické mechanochemie

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Syntetická organická mechanochemie se zabývá studiem reakcí vyvolaných mechanickou silou při mletí v kulovém mlýnu. Cílem práce je studium fundamentálních mechanistických principů organické reaktivity v pevné fázi.

Principy organické mechanochemie

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Syntetická organická mechanochemie se zabývá studiem reakcí vyvolaných mechanickou silou při mletí v kulovém mlýnu. Cílem práce je studium fundamentálních mechanistických principů organické reaktivity v pevné fázi.

Syntéza a studium vlastností receptorů aniontů a elektronově bohatých sloučenin

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Cuřínová Petra, Ing. Ph.D. ( cur...@icpf.cas.cz)
Anionty hrají důležitou roli v řadě biologických procesů a porušení rovnováhy jejich koncentrací může být příčinou značných medicinálních i environmentálních problémů. Receptory aniontů a elektronově bohatých molekul představují nástroj pro detekci těchto částic či dělení jejich směsí. Tento projekt cílí na design a syntézu receptorů pro biologicky významné anionty a elektronově bohaté molekuly, jejich testování pomocí NMR, UV-vis a HRMS spektrometrie a jejich případné kotvení na nosiče. Uchazeč kromě syntetické práce získá zkušenosti v oblasti těchto spektroskopických technik.
Aktualizováno: 19.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi