Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Doktorské → Témata dizertačních prací
iduzel: 25318
idvazba: 32109
šablona: stranka
čas: 5.4.2020 18:48:55
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Studijní program:

C-H aktivace pro přípravu funkcionalizovaných pyrenů

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na využití C-H aktivačních reakcí pro přípravu pyrenů substituovaných v poloze 2. Dialkyl-fosfáty a fosfordiamidáty budou využity jako řídící skupiny pro studované reakce.

Cross-coupling reakce fosfolů

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Cílem práce je příprava fosfolových derivátů s π-konjugovanými substituenty. Při přípravě cílových sloučenin bude kladen důraz na využití stabilních a snadno dostupných sloučenin fosfolu, u kterých budou využity přechodnými kovy katalyzované cross-coupling reakce.

Chemie oxidovaných thiacalixarenů

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Design a syntéza nových makrocyklických systémů na bázi oxidovaných thiacalixarenů, studium jejich chemického chování, základních chemických transformací a konformačních preferencí, využití kvazi-thiacalixarenového skeletu pro design nových receptorů schopných komplexovat ionty popř. neutrální molekuly.

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Inovativní syntéza a vývoj procesů vybraných aktivních farmaceutických substancí

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Zezula Josef, Ing. Ph.D. ( Jos...@zentiva.cz)
Farmaceutické společnosti neustále hledají inovativní, nákladově efektivní syntetické cesty pro přípravu API. Vývoj API obecně vyžaduje multidisciplinární přístup kombinující nejmodernější znalosti organické chemie, objasnění a přípravu struktury nečistot, screeningové aktivity v pevné formě a vývoj procesů. Práce bude zaměřená na vývoj nových syntetických metod a bude provedena ve spolupráci s farmaceutickou firmou Zentiva.

Studijní program:

Kovalentní katalýza s flaviny

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Flaviny jsou přírodní sloučeniny, které působí jako kofaktory v redoxních enzymech. Mechanismy transformací zabezpečovaných flavoenzymy jsou známy již několik desetiletí. Nicméně nedávno byly popsány nové principy aktivace substrátu, které jsou převážně založeny na kovalentním navázání substrátu k flavinové skupině. Inspirováni těmito nově objevenými enzymatickými procesy budou navrženy nové umělé flavinové katalytické systémy pro použití v organické syntéze.

Kovalentní katalýza s flaviny

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Flaviny jsou přírodní sloučeniny, které působí jako kofaktory v redoxních enzymech. Mechanismy transformací zabezpečovaných flavoenzymy jsou známy již několik desetiletí. Nicméně nedávno byly popsány nové principy aktivace substrátu, které jsou převážně založeny na kovalentním navázání substrátu k flavinové skupině. Inspirováni těmito nově objevenými enzymatickými procesy budou navrženy nové umělé flavinové katalytické systémy pro použití v organické syntéze.

Mechanochemické indikátory pro optickou spektroskopii

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Mechanochemické indikátory jsou molekuly, jež mění spektrosopické vlastnosti v závislosti na aplikované mechanické síle. Cílem práce je syntéza a studium těchto indikátorů. Vhodné molekuly využívající známé chromofory a fluorofory budou navrženy a studovány pomocí kvantově-chemických metod. Vybrané molekuly budou syntetizovány a studovány pomocí spektroskopických metod jak za přítomnosti mechanické síly, tak bez ní. Výsledkem by měly být molekuly umožňující měření mechanické síly a teoretický model jejího působení.

Mechanochemické indikátory pro optickou spektroskopii

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Mechanochemické indikátory jsou molekuly, jež mění spektrosopické vlastnosti v závislosti na aplikované mechanické síle. Cílem práce je syntéza a studium těchto indikátorů. Vhodné molekuly využívající známé chromofory a fluorofory budou navrženy a studovány pomocí kvantově-chemických metod. Vybrané molekuly budou syntetizovány a studovány pomocí spektroskopických metod jak za přítomnosti mechanické síly, tak bez ní. Výsledkem by měly být molekuly umožňující měření mechanické síly a teoretický model jejího působení.

Organické sloučeniny fosforu pro přípravu π-konjugovaných molekul

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Zásady: Disertační práce bude zaměřena na využítí dihalogenenol- a enol-fosfátů pro přípravu konjugovaných a cross-konjugovaných polyenů. V rámci disertační práce bude studován průběh Heckovy a Suzukiho reakce s ohledem na jejich stereo- a regioselektivitu.

Organokřemičité materiály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Projekt se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů enantioselektivních reakcí na bázi hybridních organicko-anorganických materiálů. Budou syntetizovány vhodné enantiomerně čisté organické sloučeniny, které budou transformovány na tzv. přemostěné bis(trialkoxysilany). Přemostěné bis(trialkoxysilany) budou podrobeny sol-gel procesu za různých experimentálních podmínek. Získané pevné organokřemičité materiály budou plně charakterizovány a bude studována jejich schopnost katalyzovat vybrané enantioselektivní reakce. Na základě získaných výsledků bude optimalizována jak struktura enantiomerně čistého organického fragmentu, tak podmínky sol-gel procesu. Projekt bude řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Organokřemičité materiály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Projekt se zabývá vývojem nových heterogenních katalyzátorů enantioselektivních reakcí na bázi hybridních organicko-anorganických materiálů. Budou syntetizovány vhodné enantiomerně čisté organické sloučeniny, které budou transformovány na tzv. přemostěné bis(trialkoxysilany). Přemostěné bis(trialkoxysilany) budou podrobeny sol-gel procesu za různých experimentálních podmínek. Získané pevné organokřemičité materiály budou plně charakterizovány a bude studována jejich schopnost katalyzovat vybrané enantioselektivní reakce. Na základě získaných výsledků bude optimalizována jak struktura enantiomerně čistého organického fragmentu, tak podmínky sol-gel procesu. Projekt bude řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Principy organické mechanochemie

Krupička Martin, Ing. Ph.D. ( mkz...@gmail.com)
Syntetická organická mechanochemie se zabývá studiem reakcí vyvolaných mechanickou silou při mletí v kulovém mlýnu. Cílem práce je studium fundamentálních mechanistických principů organické reaktivity v pevné fázi.
Aktualizováno: 19.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi