Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Dvořák → Výzkum
iduzel: 15583
idvazba: 19086
šablona: stranka
čas: 26.10.2021 13:09:10
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkum

V současné době zahrnují výzkumné aktivity naší skupiny chemii heterocyklických sloučenin, Fischerových karbenových komplexů a využití reaktivity přechodných kovů v syntéze tetrasubstituovaných alkenů.

Syntéza přírodních látek na bázi heterocyklických sloučenin

Dlouhodobě se zabýváme využitím přechodných kovů v chemii heterocyklických sloučenin s důrazem na vývoj nových postupů vhodných pro přípravu přírodních látek. Naše aktivity v této oblasti lze demonstrovat publikovaným postupem pro přípravu heterominu I a J. 1 V současné době také vyvíjíme postup vhodný pro přípravu Saikachinosidu A. Společným prvkem těchto syntéz je použití snadno dostupných purinových prekurzorů, které jsou převedeny na 7,8-dihydropuriny a jejich další modifikací je syntéza přírodních látek dokončena. Kromě přírodních látek na bázi purinu jsou dalšími syntetickými cíly heterocyklické sloučeniny s potenciální bioaktivitou: viridicatin, fagarin a amiodaron.

originál

Studium reaktivity metalovaných Fischerových karbenových komplexů

Fischerovy karbenové komplexy našly široké uplatnění v organické syntéze. Proto je překvapující, že je jejich metalace prakticky neznámá. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na přípravu lithiovaných a magnesiovaných karbenových komplexů přechodných kovů 1,2 a studium jejich reaktivity s elektrofily. 1, 2 Tímto způsobem se nám podařilo připravit Fischerovy aminokarbenové komplexy 3,4 nesoucí ve své molekule řadu funkčních skupin např. esterovou nebo aldehydickou. Další možností využití metalovaných Fischerových aminokarbenových komplexů je příprava symetrických a nesymetrických biskarbenových komplexů chromu, např. 5,6,7. U připravených biskarbenových komplexů studujeme reaktivitu a ve spolupráci s pracovní skupinou Ing. Ireny Hoskovcové, CSc. (Ústav anorganické chemie, VŠCHT) a prof. RNDr. Jiřího Ludvíka, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR) také elektrochemické vlastnosti.  

originál

Stereoselektivní syntéza tetrasubstituovaných alkenů

Tetrasubstituovaná dvojná vazba je motiv, který se velmi často vyskytuje v celé řadě přírodních látek nebo sloučenin, které vykazují biologickou aktivitu. Jako příklad lze uvést tamoxifen, ferrocifen a afimoxifen. Struktura a vlastnosti tetrasubstituované dvojné vazby jsou zodpovědné za obtížnou dostupnost stereoisomerně čistých tetrasubstituovaných alkenů. Proto jsme v naší laboratoři vypracovali novou metodu, která je vhodná pro jejich stereoselektivní přípravu. Vyvinutý postup využívá enol-fosfáty 1 jako výchozí látky, u kterých jsou pomocí chemo- a stereoselektivních cross-coupling reakcí s organokovovými sloučeninami získány tetrasubstituované alkeny jako stereoisomerně čisté látky. 1 Dále je také studována možnost využití vyvinutého postupu pro přípravu přírodních látek, např. tamoxifen, ferrocifen, afimoxifen a jejich derivátů a v neposlední řadě se také věnujeme využití tetrasubstituovaných alkenů v syntéze složitých molekul.

originál

Aktualizováno: 2.4.2015 15:56, Autor: Ondřej Kundrát

Skupina chemie organokovových sloučenin

×


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi