Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Skupina dr. Kovaříčka
iduzel: 55049
idvazba: 63903
šablona: stranka
čas: 20.1.2022 09:11:07
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

 ◳ Experientia ◳ vscht


Kdo jsme, čím se zabýváme?

Start-up skupina: Dynamická systémová chemie pro adaptivní organické materiály (od ledna 2021).

Molekuly se neustále pohybují a interagují s dalšími molekulami a prostředím. Jakmile tyto interakce zahrnují tvorbu, disociaci vazeb a sdílení reaktantů/produktů, vzniká celá reakční síť. Hranice mezi fázemi je v praxi zásadní např. pro heterogenní katalyzátory, fotovoltaické články a buněčné membrány. Reakční sítě vnášejí do systému dynamiku kovalentní vazby, zatímco fázové rozhraní určuje povrchovou adsorpci a samoskladbu (self-assembly) molekulárních systémů.  Zaměřujeme se na výzkum komplexních reakčních sítí kombinujících kovalentní a nekovalentní interakce na fázových rozhraních, jedná se o mimořádně fascinující a neprobádaný směr výzkumu.

Koho hledáme?

Hledáme motivované studenty, kteří si váží organické syntézy jako úžasného nástroje umožňujícího objevovat vlastnosti, jež molekuly získávají, když se samo-uspořádávají.

Náš výzkum má tři základní pilíře:

1. Dynamické reakční sítě

Syntéza jednotlivých složek dynamických knihoven, které po smíchání tvoří všechny možné kombinace. Všechny reakce jsou svázány sdílenými reaktanty/produkty a tak tvoří reakční síť. Každý jednotlivý produkt však má specifické vlastnosti, na něž lze cílit vnějšími stimuly a tak učinit systém adaptivní. A adaptace je jeden ze základních kamenů evoluce.
 


2.  Self-assembly na površích a rozhraních

 ◳ Self-assembly at surfaces and interfaces

Fázové rozhraní, např. pevný povrch, inherentně vnáší do systému řídící sílu, která mění jeho distribuci. Vzhledem k rozdílným adsorpčním enthalpiím jednotlivých složek systému, složení adsorbované povrchové vrstvy bude komplementární k složení vrstvy nad ní. Fyzisorpce na fázovém rozhraní představuje silný energetický příspěvek srovnatelný s aktivační bariérou reversibilních reakcí. Naším cílem je porozumět, jakým způsobem a do jaké míry povrch určuje samo-organizaci molekul ve své těsné blízkosti.

3.  Řízená evoluce vytvořených systémů

S použitím principů reakčních sítí a self-assembly na površích lze jít za hranici dosud známého: jestliže je možné instruovat molekuly, aby poskytly požadovanou funkci, lze podobným způsobem instruovat reakční síť tak, aby preferenčně tvořila molekuly, které v důsledku požadovanou funkci poskytnou. Takto bychom mohli z univerzální chemické „polévky“ tvořit materiály s požadovanou funkcí pouhou „žádostí“ o tuto funkci, ať by byla jakákoliv…

Aktualizováno: 4.2.2021 12:55, Autor: Ondřej Kundrát

Skupina dr. Kovaříčka

×

Kontakty

Kovaříček Petr, Ing., Ph.D.
Budova A, místnost 266
+ 420 220 44 4165
kovarice@vscht.cz 

Guerra Valentino Libero Pio, Ph.D.
Budova ZB3, místnost 207
+ 420 220 44 2040
guerrav@vscht.cz

Strnadová Tereza, Ing.
Budova ZB3, místnost 207
+ 420 220 44 2040
koukalot@vscht.cz

Laboratoř
Budova A, místnost 262
+ 420 220 44 4276

×


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi