Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Kvíčala → Absolventi
iduzel: 15613
idvazba: 19128
šablona: stranka
čas: 21.6.2024 09:38:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15613
idvazba: 19128
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uoch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vedecke-skupiny/kvicala/absolventi'
iduzel: 15613
path: 8548/6214/6522/6524/6591/12079/15613
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Absolventi

Naši absolventi

 

Disertační práce

2021

Viola Kolaříková: Enynová metateze dienynů a endiynů

2020

Ondřej Šimůnek: NHC ligand-based fluorous palladium catalysts.

2019

Jan Hošek: Fluorové katalyzátory pro selektivní metatezi alkenů.

2011

Martin Skalický: Fluorové ligandy na bázi didusíkatých heterocyklů.

2005

Tomáš Bříza: Studium fluorofilních ligandů pro homogenní katalýzu.

 

Diplomové práce

2021

Denisa Kubešová: Příprava sloučenin s 2,3,3-trifluorprop-1-en-1,3-diylovou skupinou

Anna Kubíčková: Chemie 3,3-difluorcyklopropenů

2020

Kateřina Bezděková: Syntéza a reakce 2-brom-1-isopropyl-4-(undekafluor-terc-oktyl)benzenu.

2019

Róbert Obertík: Stavebné bloky na báze perfluóralkoxidov pre stredno fluorovú chémiu.

2018

Antonín Edr: Chirální fluorové dihydroimidazoliové soli modifikované nesymetricky substituovanými aryly

Nikola Štěpánková: Iontové kapaliny na bázi polyfluoretherů a jejich elektrochemické vlastnosti

2017

Kateřina Kučnirová: Alkenová a enynová metateze derivátů perfluorcyklobutenu

2016

Pavlína Lipovská: Katalyzátory metateze alkenů obsahující chirální polyfluoroxaalkanoáty

2015

Iveta Klimánková: Imidazoliové a dihydroimidazoliové soli modifikované polyfluoralkoxyskupinami.

2014

Viola Kolaříková: Syntéza a využití (dihydro)imidazoliových solí s větvenými polyfluorovanými řetězci.

Lucie Rathouská: Ligandy na bázi HFPO jako modifikátory rutheniových komplexů.

2013

Jan Hošek: Syntéza fluorovaných vicinálních diketonů, diiminů a diaminů.

Tomáš Mašek: Cross-metathesis of allylsilanes.

Ladislav Plaček: Syntéza a aplikace perfluorpolyoxaalkyljodidů.

Ondřej Šimůnek: Syntéza prekurzorů pro polyfluorované NHC ligandy.

2011

Marie Dymičová: Fluorové škorpionáty a jejich komplexy.

Vendula Kelbichová: Komplexy ruthenia modifikované NHC ligandy s fluorovanými mesityleny.

2010

Jana Paterová: Imidazoliové soli modifikované perfluorpolyethery.

Veronika Skalická: Fluorové tripyrazolylmethanové ligandy.

2009

Mario Babuněk: Rozvětvené polyfluorované alkoholy: reakce s halogenfosfany a Mitsunobuova reakce.

Martin Holan: Příprava a komplexace 4-polyfluoralkylovaných tripyrazolylmethanů.

Martin Schindler: Fluorová analoga Hoveydova-Grubbsova katalyzátoru.

2008

Ondřej Kysilka: Fluorové iontové kapaliny na bázi perfluorovaných polyetherů.

Kryštof Šigut: Příprava fluorových pyrazolů a tripyrazolylmethanů.

2007

Petr Bečvařík: Teoretická studie klastrů Au a jejich komplexů s thioly.

2006

Ondřej Baszczyňski: Syntéza a reakce 1,1’-biindan-2,2’-diolu.

2005

Martin Havlík: Syntéza a reakce tetrakis(tridekafluornonyl)zirkonacyklopentadienu.

Petr Macháček: Studium fluoralkyl- a fluoralkenylzinečnatých sloučenin.

2004

Denisa Hořčicová: Studium přípravy chirálních C2-symetrických diolů pomocí hydroboračních reakcí.

Martin Skalický: Studium fluor(halogen)methylačních reakcí.

2003

Jan Štambaský: Organolithné a organohořečnaté sloučeniny na bázi [fluor(halogen)methylsilanů].

2002

Alena Bukovnická: Syntéza a reakce 1,1’-bicyklopentan-2,2’-diolu.

 

Bakalářské práce

2021

Vít Jeníček: Příprava 4-alkyl-5-amino[2.2]paracyklofanů

Michal Trojan: Syntéza a reakce 3,3-difluorcyklobutenů

2020

Lukáš Máčal: Dielsova-Alderova reakce 6-alkynyl-4-ethenyl-5,6-dihydro-2H-pyranů.

Šimon Sebastian Havíř: Prekurzory chirálních fluorovaných NHC ligandů nesoucích 2,6-diethylfenylové skupiny.

2019

Šárka Bouzková: Modifikované [2.2]paracyklofany jako intermediáty pro komplexy přechodných kovů.

Marek Chovanec: Hypervalentní sloučeniny jodu s polyfluorovanými řetězci.

Denisa Kubešová: Příprava fluoralkyl- a fluoralkenylsilanů jako intermediátů pro fluorcyklopropeny.

Anna Kubíčková: Metateze s otevřením cyklu 3,3-difluorcyklopropenů.

2018

Michal Bobek: Stilleho coupling využívajúci komplexov PEPPSI

Ondřej Pleskač: Deriváty menthonu pro metatezi alkenů

2017

Róbert Obertík: Alkénová a enínová metatéza alkénov na báze vetvených perfluorpolyéterov

Ester Valentová: Syntéza fluorhalogensilanů a jejich transformace na fluorhalogencyklopropeny

2016

Antonín Edr: Nesymetricky polyfluoralkylované areny pro NHC ligandy.

Pavlína Komínová: Syntéza polyfluorovaných alkenů a jejich enynová zkřížená metateze.

Nikola Štěpánková: Syntéza a využití polyfluorovaných iontových kapalin obsahujících pyrrolidiniové jádro.

2015

Kateřina Kučnirová: Příprava a aplikace [(perfluoralkyl)aryl]ketonů.

2014

Petr Kuchynka: Reaktivita perfluorpolyoxaalkyljodidů.

Pavlína Lipovská: Syntéza a aplikace chirálních polyfluoroxaalkanoátů.

Martin Šimurda: Arylaminy substituované 2-(perfluorpentyl)propan-2-ylovými skupinami.

2013

Iveta Klimánková: Polyfluor(polyoxa)alkoxyaniliny jako intermediáty pro fluorové NHC ligandy.

Jiří Lapčík: Derivatizace 2,6-difluor-4-jodanilinu jako intermediátu pro rutheniové katalyzátory.

Martin Maroušek: Studie Hiyamova couplingu polyfluoralkenyl a polyfluorpolyoxaalkenylsilanů .

2012

Viola Kolaříková: Sekundární aminy a iminy na bázi vysoce fluorovaných karboxylových kyselin.

Lucie Rathouská: 3-(Perfluoralkyl)propanoáty jako intermediáty pro syntézu fluorových NHC ligandů.

2011

Jan Čermák: Příprava aminů a iminů se sekundárními polyfluoralkylovými skupinami.

Jan Hošek: Intermediáty pro fluorové rutheniové komplexy.

Eva Vrbková: Aminy a iminy s terciárními polyfluoralkylovanými skupinami.

2010

Ladislav Plaček: Fluorové terciární aminy.

2009

Marie Dymičová: Studium oxidace silylovaných derivátů Coreyho diolu.

Vendula Kelbichová: Příprava a komplexace NHC ligandů na bázi N,N’-bis[(4-polyfluoralkyl)aryl]

imidazolových solí.

2008

Veronika Fraňková: Příprava fluorovaných derivátů 2,2,2-tripyrazolylethan-1-olu.

Jana Paterová: Nukleofilní substituce cyklických sulfátů perfluorovanými organokovovými činidly.

2007

Mario Babuněk: Polyfluorované větvené alkoholy a jejich deriváty.

Martin Holan: Příprava a reakce tris(4-jodpyrazolyl)methanů.

Martin Schindler: Příprava a reakce polyfluorovaných alkynů.

Aktualizováno: 13.9.2021 13:51, Autor: Ondřej Kundrát


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi