Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Vědecké skupiny → Kvíčala → Výzkum
iduzel: 15610
idvazba: 19122
šablona: stranka
čas: 3.8.2020 21:46:25
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkum

Čím se zabýváme

Fluorová chemie (Fluorous chemistry) se zabývá syntézou, studiem vlastností a reaktivity a v neposlední řadě separací látek nesoucích delší polyfluoroalkylové řetězce (nejčastěji typu CnF2n+1). Se vzrůstajícím obsahem fluoru se látky stávají nejen více hydrofobní, ale klesá také jejich lipofilita. Fluorované sloučeniny se dělí na vysoce fluorové (heavy fluorous), které obsahují více než 60 % fluoru, a lehce fluorové (light fluorous), obsahující méně než 40 % fluoru v molekule. Vysoce fluorové látky jsou nerozpustné ve vodných i v organických rozpouštědlech, což umožňuje využít pro separaci fluorovou extrakci kapalina-kapalina. Lehce fluorové látky mají naopak menší nebo dokonce nulou rozpustnost ve fluorových rozpouštědlech a k jejich separaci od nefluorovaných látek se využívá nejčastěji fluorová extrakce na pevné fázi (Fluorous solid phase extraction, F-SPE).

V naší skupině byla v posledních letech připravena řada polyfluorovaných ligandů a jejich komplexů odvozených od cyklopentadienu, pyrazolu (tripyrazolylmethany a tripyrazolylboráty neboli škorpionáty) a imidazolu (NHC ligandy, N-heterocyclic carbenes).

originál

Naším dalším cílem je příprava nových fluorových variant katalyzátorů pro metatezi alkenů, která je v organické syntéze velmi významnou metodou pro tvorbu vazby C=C. Mezi nejčastěji používané a komerčně dostupné katalyzátory pro tuto reakci patří bezesporu rutheniové Grubbsovy a Hoveydovy-Grubbsovy katalyzátory 1. a 2. generace.

originál

Snaha získat aktivnější či stabilnější analoga těchto komplexů vedla v posledních letech k syntéze mnoha modifikovaných katalyzátorů. Zavedení dlouhých fluorovaných řetězců do molekul těchto katalyzátorů by navíc umožnilo využít pro jejich recyklaci fluorových separačních technik.

Aktualizováno: 15.11.2015 21:54, Autor: Ondřej Kundrát


A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi